To jeszcze nie koniec podróży,

dzięki możliwościom dalszego wykorzystania fusów po kawie Puro.

Pielęgnacja włosów i skóry: Kofeina zawarta w fusach po kawie wspomaga ukrwienie i przep?yw substancji odz˙ywczych w skórze. Powoduje to m?odszy i s´wiez˙szy wygla˛d skóry. Fusy nalez˙y rozcierac´ bezpos´rednio na skórze lub zmieszac´ z woda˛ do ka˛pieli. Fusy po kawie moz˙na stosowac´ jako peeling. Najnowsze badania wykaza?y, z˙e fusy po kawie moga˛ byc´ z powodzeniem stosowane do zwalczania cellulitu. Kofeina, usuwaja˛c wode˛, zapewnia je˛drnos´c´ skóry i trwa?os´c´ opalenizny.

Ograniczenie odpowiedzialności: Puro nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie ewentualnie mogą powstać w wyniku zastosowania starych fusów po kawie do pielęgnacji włosów i skóry. Wcześniej prosimy skontaktować się z dermatologiem.